Disciplines

Kinderpraktijk Theone heeft een multidisciplinair team. De reden hiervan is, is dat een probleem van een kind niet altijd vanuit een vakgebied te verklaren is. Een kind dat boos gedrag laat zien, kan dit doen vanuit verschillende oorzaken. Het kan zijn dat hij gefrustreerd raakt, doordat hij motorisch minder mee kan doen. Een andere oorzaak kan zijn dat hij last heeft van de scheiding van de ouders. Zo maar twee heel verschillende oorzaken waarvoor het belangrijk is dat de verschillende disciplines goed met elkaar gaan samen werken. Dat kan bij Kinderpraktijk Theone.

Hieronder vindt u de verschillende disciplines die Kinderpraktijk Theone kent.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik